Home » Спеціальності

Спеціальності

Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу — це сучасний, з високим рiвнем органiзацiї навчально-виховного процесу державний навчальний заклад, який готує фахiвцiв, орiєнтованих на ринкову економiку України.

Пiдпорядкованiсть — Мiнiстерству освiти i науки України. Рiвень акредитацiї — перший.

Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу запрошує на навчання за спеціальностями:

Презентація спеціальностей

Соціальна робота
Туризм 
Харчові технології
Фінанси, банківська справа та страхування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність