Home » Основні документи коледжу

Основні документи коледжу

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Статут Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу 2023

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми у сфері фахової передвищої освіти – ЧФКХТБ 2022 рік

Ліцензія на провадження освітньої діяльності ЧФКХТБ

Наказ Міністерства освіти і науки України №224-л від 09.11.2017 «Про переоформлення ліцензій»

Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (31.05.2023)

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої оствіти

Свідоцтво про атестацію із загальноосвітньої підготовки

Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом на 2022 — 2026 роки

Архівні документи

Сертифікати
Ліцензії та сертифікати
Правила внутрішнього розпорядку Черкаського комерційного технікуму