Home » Новини » Про вивчення організації у закладах
вищої та фахової передвищої освіти
освітнього процесу в умовах воєнного
стану (І півріччя 2024 року)

Про вивчення організації у закладах
вищої та фахової передвищої освіти
освітнього процесу в умовах воєнного
стану (І півріччя 2024 року)