Home » Анкетування студентів

Анкетування студентів

1. Анкета для опитування здобувачів щодо якості освітньої програми:

5. Система оцінювання здобувачів освіти