Home » Анкетування студентів

Анкетування студентів

 1. Система оцінювання здобувачів освіти.
 2. Опитування щодо якості реалізації освітньої програми в умовах дистанційного та очного навчання.
 3. Анкета для опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін.
 4. Опитування батьків здобувачів освіти з метою оцінки якості освітнього процесу.
 5. Пропозиції та/або зауваження стейкхолдерів щодо підготовки здобувачів за освітніми програмами.
 6. Опитування щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі:
  Анкета для викладачів
  Анкета для студентів
  Анкета для батьків студентів
 7. Опитування щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в коледжі:
  Анкета для викладачів
  Анкета для студентів
 8. Моніторинг сформованості інформаційно-цифрової компетентності викладачів.
 9. Анкета для педагогічних працівників (безпека життєдіяльності, охорона праці).
 10. Анкета для студентів (безпека життєдіяльності, охорона праці)
 11. Анкета для педагогічних працівників (педагогічна діяльність).
 12. Анкета для педагогічних працівників (управлінські процеси).
 13. Опитування, щодо Антибулінгової програми в закладі під час освітнього процесу (для здобувачів освіти).
 14. Анкета для опитування здобувачів щодо якості освітньої програми.
 15. Анкета для випускників