Home » Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Спецiальнiсть — Фінанси, банківська справа та страхування
Квалiфiкацiя фахового молодшого бакалавра — фахівець з фінансів, банківської справи та страхування
Термiн навчання — 2 роки (на базі 11 класів), 3 роки (на базі 9 класів)

https://youtube.com/watch?v=laahgLrBrZM

Фінанси, банківська справа та страхування – єдина економічна спеціальність, що цілеспрямовано готує фахівців для роботи у фінансових установах (банківські установи, страхові компанії тощо) та фінансових службах підприємств та організацій різних форм власності (представники малого та середнього бізнесу, великі бізнес-структури, сільські та міські ради, районні та обласні державні адміністрації та ін.).

Професія фінансиста є однією із найбільш високооплачуваних і престижних у світі та вимагає застосування управлінських та аналітичних навичок для оцінки фінансового стану підприємств та організацій, бюджетування та прогнозування, контролю над витрачанням грошових коштів та розробки заходів з мінімізації ризиків.

Надаються глибокі теоретичні та практичні знання з дисциплін циклу нормативної частини:

 • банківські операції
 • страхові послуги
 • фінансовий облік
 • фінанси підприємств
 • інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 • бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 • податкова система
 • гроші та кредит
 • еконономіка підприємств
 • статистика
 • соціологія
 • вища математика
 • психологія та етика ділових відносин
 • бюджетна система
 • бухгалтерський облік
 • маркетинг
 • менеджмент
 • облік міжнародних операцій

Надаються глибокі теоретичні та практичні знання з дисциплін циклу вибіркової частини:

 • основи аудиту
 • економічний аналіз
 • основи бізнесу
 • казначейська справа
 • аудит у фінансових установах
 • аналіз банківської діяльності
 • підприємництво і малий бізнес
 • валютне регулювання та контроль

Молодший фаховий бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування може працювати:

 • фахівецем з депозитарної діяльності
 • фахівецем з управління активами
 • фахівецем з фінансово-економічної безпеки
 • страховим агентом
 • комерційним агентом
 • експертом-консультантом із страхування
 • оцінювачем
 • оцінювачем-експертом
 • інспектором обмінного пункту
 • податковим агентом
 • асистентом бухгалтера-експерта
 • бухгалтером
 • касиром — експертом
 • помічником керівника підприємства (установи, організації)
 • помічником керівника виробничого підрозділу
 • помічником керівника малого підприємства без апарату управління
 • державним податковим інспектором