Home » Загальноосвітніх предметів

Загальноосвітніх предметів

До складу циклової комісії загальноосвітніх предметів входять такі викладачі:

 Прізвище, імя, по батькові викладачаПосада, категоріяНазви навчальних предметів, які викладає
1.Козиряцька Наталія Анатоліївнаголова циклової комісії загальноосвітніх предметів,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;педагогічне звання «викладач- методист»«Українська мова»;«Українська література»  
2.Гущина Алла Василівназаступник директора з виховної роботи,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,педагогічне звання «викладач- методист»«Українська література»  
3.Півненко Наталя Павлівназавідувачка денним відділенням, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,педагогічне звання «старший викладач»«Біологія та екологія»
4.Назаренко Ірина Леонідівнаспеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,педагогічне звання «старший викладач»«Українська мова»;«Зарубіжна література»
5.Тищенко Ольга Леонтіївнаспеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,«педагогічне звання «старший викладач»«Географія»
6.Федосєєнко Олена Володимирівнакерівник фізичного виховання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії«Фізична культура»;«Захист України» (дівчата)
7.Мальованна Таїсія Петрівнаспеціаліст вищої категорії«Астрономія»
8.Голуб Олена Анатоліївнаспеціаліст вищої категорії«Іноземна мова»
9.Головатий Віталій Васильовичспеціаліст 1 категорії«Інформатика»;«Фізика»  
10.Погодіна Олена Юріївнаспеціаліст 2 категорії«Історія України»;«Всесвітня історія»;«Людина і світ»
11.Прядко Анна Миколаївнаспеціаліст 2 категорії«Хімія»;«Біологія»
12.Дрогоман Олена Анатоліївнаспеціаліст 2 категорії«Іноземна мова»
13.Надільнюк Оксана Анатоліївнаспеціаліст 2 категорії«Хімія»
14.Іващенко Яна Олександрівна спеціаліст 2 категорії«Математика»
15.Максименко Ярослав Анатолійовичспеціаліст 2 категорії«Фізичне виховання»

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння основами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність вимогам часу.

Саме з викладачами ЦК загальноосвітніх предметів першокурсники знайомляться з перших днів перебування в навчальному закладі. Вони потрапляють у зовсім нове середовище, де все нове: друзі, викладачі, вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність у першу чергу викладачів загальноосвітніх дисциплін дозволяє першокурсникам швидко і навіть цікаво для них самих пройти нелегкий шлях соціальної й освітньої адаптації. На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

Циклова комісія працює над методичною проблемою «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність викладача до формування компетентної особистості випускника», закладає основу для вивчення дисциплін професійного спрямування.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через застосування різноманітних форм і методів навчання;
 • робота з обдарованими студентами та розширення їхнього кругозору;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та дистанційного навчання;
 • методи і прийоми удосконалення знань та вмінь студентів з української мови, літератури, історії, математики, фізики, біології, хімії, іноземної мови, географії відповідно до вимог ДПА у формі ЗНО;
 • формування соціокультурної компетенції на заняттях загальноосвітніх дисциплін;
 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Усвідомлюючи те, що сучасна молода людина, незалежно від обраної нею професії, об’єктивно змушена бути інформованою, критично і творчо мислячою, мобільною, мотивованою до самонавчання і саморозвитку – викладачі загальноосвітніх дисциплін спрямовують педагогічну діяльність на розвиток конкретних цінностей та життєво необхідних знань і умінь студентів, а це – грамотне усне та письмове мовлення, літературна обізнаність, ерудиція, науковий світогляд, володіння інформаційними технологіями, загальнолюдська культура.

Викладачі циклової комісії урізноманітнюють методи проведення навчальних занять, використовують різні типи: заняття-дослідження, заняття-пошук, заняття-дискусія, заняття з елементами тренінгу, заняття з елементами рольової гри. Досконало розробляють методичне забезпечення кожного заняття, вдало застосовують технічні засоби навчання. Працюють над поповненням матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Впроваджуючи комплексний підхід до формування змісту та організації освітнього процесу, викладачі працюють над підвищенням своєї педагогічної майстерності шляхом вивчення кращого педагогічного досвіду. Така робота знаходить відображення у створенні методичних розробок, індивідуальних посібників з дисциплін, робочих зошитів, які мають для проведення занять неабияке значення.

З метою самоосвіти усі викладачі підвищують свій науково-теоретичний рівень шляхом роботи у мережі  INTERNET: участь у вебінарах, інтернет-коференціях, онлайн-семінарах, форумах, тренінгах, майстер-класах на платформі Прометеус, сайтах «Всеосвіта», «На Урок» «ЕдЕдера». Відповідно до графіка проходять курси підвищення кваліфікації. Систематично беруть участь у проведенні інформаційно-методичних нарад, педагогічних рад, засідань циклової комісії, з підготовкою доповідей та участю в обговоренні актуальних питань щодо організації освітнього та виховного процесу в технікумі.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії.

На засіданнях циклової комісії, зокрема, розглядаються та обговорюються такі питання:

 • застосування сучасних освітніх технологій при проведенні різних видів занять під час викладання загальноосвітніх предметів;
 • особливості проблемного навчання;
 • застосування міжпредметних зв’язків на заняттях;
 • контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів;
 • організація науково-дослідницької та пошукової роботи студентів;
 • підвищення професійної компетентності педагога в умовах безперервної освіти тощо.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, з власними поглядами і переконаннями, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність, відстоювати та захищати свої ідеали.

Викладачі циклової комісії беруть участь в організації виховної роботи в технікумі і як класні керівники студентських груп, пропагуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми.

Усі навчально-виховні заходи викладачі спрямовують на формування національної свідомості, патріотично налаштованої особистості студента та розвитку основних компетенцій: предметні олімпіади; мовно-літературний конкурс ім. П. Яцика, літературний конкурс ім. Т. Шевченка; День української писемності та рідної мови; День вишиванки, День української хустки; екскурсії до музею «Кобзаря», до краєзнавчого музею; конкурси декламаторів; мовно-літературні турніри, брейн-ринги; вікторини, радіогазети; флешмоб «Спілкуйся українською!»; книжкові, словникові виставки; участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності; створення відео «Не говори: в нас мова солов’їна!»; зустрічі з письменниками в Обласній юнацькій бібліотеці ім. В.Симоненка; відвідування Черкаського обласного музично-драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, БК ім.І.Кулика для перегояду вистав: Кайдашева сім’я», «Мартин Боруля», «Сватання на Гончарівці», «Наталка Полтавка», «Серед грому і тиші», «Назар Стодоля», «Сад  Гетсиманський», «За двома зайцями», «Дума про братів Неазовських»; віртуальні екскурсії країнами Європи; конкурси з фінансової, екологічної грамотності;  спортивні змвагання, Дні здоровя; з нагоди Дня безпечної поведінки в Інтернеті, з питань безпеки використання цифрових технологій, з нагоди Дня довкілля та Всесвітнього Дня навколишнього середовища тощо.

З метою зацікавлення навчальними дисциплінами та заохочення до успішного навчання з усіх предметів проводиться гурткова робота, яка сприяє згуртуванню студентської молоді за інтересами й уподобаннями.

Викладачі циклових комісій постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції. Чітко сплановані керівниками гуртків допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

У  цикловій комісії організовано роботу таких предметних гуртків: «Історичні портрети», «EasyEnglish», «Німецька із задоволенням», «Мовний калейдоскоп», «Мовно-літературна скарбничка»,  «Юний математик», «Хімія і біосфера», «Таємниці перетворень», «Ерудит», «Мандрівник».

В основу роботи циклової комісії покладено пріоритетність фахової передвищої освіти як фундаменту цілісної системи неперервної освіти. Від якості якого залежить динаміка особистісного зростання студента. Тому одне з першочергових завдань циклової комісії загальноосвітніх дисциплін – створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, їх продуктивної діяльності і позитивного самовиявлення, зосередити увагу на виробленні практичних навичок і вмінь, забезпечити індивідуальну підтримку кожному студенту в процесі навчання та виховання.

Презентація досвіду роботи циклової комісії загальноосвітніх предметів

ЗВІТ циклової комісії загальноосвітніх предметів за 1 семестр 2021-2022 н.р

Формування профільних інтересів та професійної орієнтації студентів.pptx

Моніторинг навчально-виховної роботи викладачів циклової комісії загальноосвітніх предметів у 1-му семестрі 2022-2023 н.р. (Козиряцька Н.А.).docx