Home » Загальнi вiдомостi про бiблiотеку

Загальнi вiдомостi про бiблiотеку

Бібліотека — структурний підрозділ Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу, який забезпечує літературою та інформаційними матеріалами освітній процес і діє на підставі Положення про бібліотеку.

Головне завдання бібліотеки Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу -забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів, сприянні формуванню їх світогляду, духовного розвитку шляхом популяризації кращих зразків літератури та мистецтва.

Пріоритетними напрямками роботи бібліотеки є:

 Формування книжкового фонду відповідно до профілю технікуму та потреб користувачів;

 • Вивчення читацьких інтересів викладачів і студентів;
 • Забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування із застосуванням як традиційних, так і інноваційних форм роботи;
 • Впровадження в роботу передових форм бібліотечної діяльності;
 • Створення оптимальних умов для самостійної роботи студентів;
 • Виховання гармонійної, відкритої до інтелектуального, духовного й творчого розвитку особистості;
 • Співпраця з бібліотеками міста.

Приміщення бібліотеки розташоване на першому поверсі гуртожитку, має площу – 119,4 м2 і складається з приміщення для книгосховища, абонементу та читальної зали на 40 місць. Книгосховище, абонемент і читальна зала об’єднані у комплекс.

Для зручності читачів бібліотека працює

з 9-00 до 19-00.

 Фонд бібліотеки є універсальним, до його складу входять наукові, науково-популярні, навчальні, довідкові, інформаційно-бібліографічні, художні видання, серед них періодичні та електронні видання.

Книжковий фонд — 25586 примірників,

з них шкільних підручників – 497 примірників,

художньої літератури — 4964 примірників.

Загальний бібліотечний фонд – 28207 примірників.

Довідково-бібліографічний апарат:

 • Алфавітний каталог
 • Систематичний каталог
 • Картотека підручників
 • Картотека періодичних видань
 • Тематична картотека
 • Тематичні папки

Обслуговує студентів та працівників технікуму два штатних працівника бібліотеки.

Провідний бібліотекар – Долгополова Наталія В’ячеславівна
Бібліотекар — Тінякова Марина Миколаївна

Періодичні видання

Періодичні видання є невід’ємною складовою частиною загального фонду бібліотеки, адже періодика є найоперативнішим засобом відображення наукової інформації. Періодичне видання — це серійне видання, що виходить через визначені проміжки часу з постійним для кожного року числом номерів (випусків), без повторів у змісті. До періодичних видань відносять газети та журнали, періодичність або назва їх інколи можуть змінюватися видавцем.

Кожному користувачу бібліотеки надані можливості максимально швидко та повно реалізовувати своє право на інформацію, а саме користуватися фондом періодичних видань, який є джерелом наукової інформації та місцем зберігання нових наукових ідей.

Бібліотека – є активним учасником освітнього процесу, спрямованого на формування у студентів громадянської свідомості, сприйняття інтелектуального розвитку особистості, прагненню до постійного самовдосконалення. Важливе місце  в роботі бібліотеки займає організація масових заходів – тематичних оглядів, літературних вечорів, екскурсій, книжкових виставок, присвячених видатним і пам’ятним датам.

В умовах пандемії бібліотека спонукає здобувачів освіти звертатися до книг через популяризацію літератури на сайті технікуму.

У 2020 році бібліотека технікуму приєдналась до Міжнародного руху Буккросингу та пропонує викладачам, співробітникам і студентам долучитися до наповнення полиці Буккросингу книгами!

Бібліотека технікуму здійснює співпрацю щодо організації та проведення спільної роботи з бібліотекою ім.В.Симоненка та Обласною науковою універсальною бібліотекою ім. Т.Г.Шевченка.