Home » Спеціальних технологічних дисциплін та хімії

Спеціальних технологічних дисциплін та хімії

Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять як висококваліфіковані, досвідчені так і молоді педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів:

Півненко Наталія Павлівна, завідувач денним відділенням спеціальностей 181 Харчові технології та 231 Соціальна робота, викладач шкільного предмету «Біологія», дисциплін «Основи екології», «Екологічна безпека продуктів харчування та харчової сировини»,  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач».

Горобець Вікторія Володимирівна, голова циклової комісії, викладач спеціальних технологічних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Дорофей Ольга Василівна, викладач спеціальних технологічних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Прядко Анна Миколаївна, викладач шкільних предметів «Фізколоїдна хімія», «Аналітична хімія», «Мікробілологія та фізіологія» «Фізіологія», дисципліни «Основи дієтичного та оздоровчого харчування»   , кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Дегтяр Валентина Володимирівна, викладач спеціальних технологічних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Надільнюк Оксана Анатоліївна, викладач навчальних предметів та дисциплін : «Хімія», «Фізична і колоїдна хімія», «Аналітична хімія», «Неорганічна хімія»,  «Органічна хімія», «Санітарія та гігієна», кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Постика Іван Анатолійович, викладач спеціальних технологічних дисциплін, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Відеопрезентація спеціальності

https://youtube.com/watch?v=0l7BEj1cr7k

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

Дисципліни  нормативної частини

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Фізколоїдна хімія

Мікробіологія та фізіологія

Основи екології

Процеси та апарати харчових виробництв

Технологія виробництва кулінарної продукції та борошняних кондитерських виробів

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

Організація обслуговування та сервісу в закладах ресторанного господарства

Основи стандартизації та контроль якості продукції

Устаткування закладів ресторанного господарства

Санітарія та гігієна

Основи барної справи

Дисципліни  вибіркової частини

Екологічна безпека продовольчих продуктів харчування та продовольчої сировини

Інноваційні ресторанні технології

Сервісологія та основи дизайну подачі страв

Основи виноробства та організація роботи сомельє

Сенсорний аналіз продуктів харчування

Нутриціологія

Еногастрономія

Інноваційні технології сучасного харчування

Сенсорний аналіз готових страв

Естетика харчування та основи гостинності

Робота, що проводиться цикловою комісією

Формування у студентів професійних компетенцій фахівців галузі ресторанного господарства, організаційно-методичні підходи до проведення виробничого навчання.

Для забезпечення поглибленого засвоєння студентами теоретичної інформації та практичних навичок викладачі проводять інтерактивні лекції, ділові ігри, лекції – співпрацю, тренінгові заняття, щотижня надають в поза навчальний час групові та індивідуальні консультації, разом зі студентами готують до лекції презентації, студенти працюють над творчими та творчо – пошуковими роботами. Значний імпульс інтересу та любові до обраної професії надають робота гуртків «Сучасні тенденції у світі гастрономії» «Таємниці перетворень», «Іновації в устаткуванні закладів харчування», «Хімія і біосфера». Проведення кулінарних ярмарок, на яких студенти продають власноруч приготовані страви і вироби, та щорічні тижневики циклової комісії з організацією різних конкурсів ( «Кращий студент – бармен», «Студентська прем’єра», «Кращий студент – практикант»), майстер – класів, що проводять професіонали кулінарії та сервісу. Обов’язковими є проведення тренінгів під час навчальної та технологічної практики під керівеництвом досвідченого майстра виробничого навчання з багаторічним досвідом роботи в ресторанній галузі та підприємницькій діяльності Дорофей О. В. в лабораторії виробництва кулінарної продукції, устаткованій сучасним обладнанням, інструментами та посудом.

Викладачі циклової комісії систематично підвищують ділову кваліфікацію як шляхом самовдосконалення так і на факультеті підвищення кваліфікації при Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Викладачі спрямовують зусилля на впровадження нових педагогічних, інформаційно-комунікативних технологій, особистісно-активні заняття методом конкретних ситуацій, дискусій, бліц – конкурсів, ділові ігри, Кейс-стаді, позиційне навчання. Постійно поповнюється банк аудіовізуального супроводу навчального процесу.

Циклова комісія працює над удосконаленням навчального процесу, розвиваючи такі методи як інтерактивний тренінг з розробкою тренінгових карток та спеціальних пам’яток для самостійного набуття студентами необхідних навичок та доведення їх до завершенності і досконалості, знайомимо студентів з новітнім вітчизняним та зарубіжним досвідом в сфері ресторанного обслуговування. Створює оптимальні умови для самостійної роботи студентів.

ЗВІТ роботи циклової комісії за І семестр 2021 р

Звіт роботи циклової комісії за результатами роботи за 2021-2022 н.рік.


Новини:

Технологи – до Дня науки!

Вітаємо переможців у другому обласному Фестивалі-конкурсі «Європейський туризм на мапі Черкащини»!


Про роботу предметних гуртків:

«Інновації в устаткуванні закладів ресторанного господарства»
«Сучасні тенденції у світі гастрономії»
«Таємниці перетворень»
«Сучасне декорування страв та кондитерських виробів»
«Хімія і біосфера»