Home » Спеціальних технологічних дисциплін та хімії

Спеціальних технологічних дисциплін та хімії

Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять як висококваліфіковані, досвідчені так і молоді педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів:

Півненко  Наталія  Павлівна – завідуюча денним відділенням, викладач спеціальних технологічних дисциплін. Закінчила Черкаський педагогічний інститут в 1982 р., спеціальність  «Біологія» з додатковою спеціальністю «Хімія», «Біологія і екологія», основи екології.
Дорофей  Ольга   Василівна – голова циклової комісії технологічних дисциплін та хімії, майстер виробничого навчання 12 фахового розряду.Закінчила в 2020 р. Харківський державний університет харчування та торгівлі, магістр, спеціальність «Харчові технології».
Горобець Вікторія Володимирівна — викладач 1 категорії, спеціальних технологічних дисциплін.Закінчила Полтавський кооперативний інститут в 1987р., спеціальність «Технологія і організація громадського харчування».
Дегтяр Валентина Володимирівна — викладач спеціальних технологічних дисциплін. Спеціаліст 2 категорії.Закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі, магістр, спеціальність «Харчові технології» в 2020р.
Прядко Анна Миколаївна – спеціаліст 2 категорії.Закінчила Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького в 1996р., спеціальність «Хімія та обслуговуюча праця».
Нюніна Оксана Миколаївна —  спеціаліст 1 категорії.Закінчила Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького  в 2004р., спеціальність «Хімія».
Постика Іван Анатолійович – викладач спеціальних технологічних дисциплін.Освіта – закінчив Харківський державний університет харчування та торгівлі, спеціальність «Харчові технології», бакалавр.

Відеопрезентація спеціальності

https://youtube.com/watch?v=0l7BEj1cr7k

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

Дисципліни  нормативної частини

Неорганічна хімія

Органічна хімія

Фізколоїдна хімія

Мікробіологія та фізіологія

Основи екології

Процеси та апарати харчових виробництв

Технологія виробництва кулінарної продукції та борошняних кондитерських виробів

Організація виробництва в закладах ресторанного господарства

Організація обслуговування та сервісу в закладах ресторанного господарства

Основи стандартизації та контроль якості продукції

Устаткування закладів ресторанного господарства

Санітарія та гігієна

Основи барної справи

Дисципліни  вибіркової частини

Екологічна безпека продовольчих продуктів харчування та продовольчої сировини

Інноваційні ресторанні технології

Сервісологія та основи дизайну подачі страв

Основи виноробства та організація роботи сомельє

Сенсорний аналіз продуктів харчування

Нутриціологія

Еногастрономія

Інноваційні технології сучасного харчування

Сенсорний аналіз готових страв

Естетика харчування та основи гостинності

Робота, що проводиться цикловою комісією

Формування у студентів професійних компетенцій фахівців галузі ресторанного господарства, організаційно-методичні підходи до проведення виробничого навчання.

Для забезпечення поглибленого засвоєння студентами теоретичної інформації та практичних навичок викладачі проводять інтерактивні лекції, ділові ігри, лекції – співпрацю, тренінгові заняття, щотижня надають в поза навчальний час групові та індивідуальні консультації, разом зі студентами готують до лекції презентації, студенти працюють над творчими та творчо – пошуковими роботами. Значний імпульс інтересу та любові до обраної професії надають робота гуртків «Сучасні тенденції у світі гастрономії» «Таємниці перетворень», «Іновації в устаткуванні закладів харчування», «Хімія і біосфера». Проведення кулінарних ярмарок, на яких студенти продають власноруч приготовані страви і вироби, та щорічні тижневики циклової комісії з організацією різних конкурсів ( «Кращий студент – бармен», «Студентська прем’єра», «Кращий студент – практикант»), майстер – класів, що проводять професіонали кулінарії та сервісу. Обов’язковими є проведення тренінгів під час навчальної та технологічної практики під керівеництвом досвідченого майстра виробничого навчання з багаторічним досвідом роботи в ресторанній галузі та підприємницькій діяльності Дорофей О. В. в лабораторії виробництва кулінарної продукції, устаткованій сучасним обладнанням, інструментами та посудом.

Викладачі циклової комісії систематично підвищують ділову кваліфікацію як шляхом самовдосконалення так і на факультеті підвищення кваліфікації при Полтавському університеті економіки і торгівлі.

Викладачі спрямовують зусилля на впровадження нових педагогічних, інформаційно-комунікативних технологій, особистісно-активні заняття методом конкретних ситуацій, дискусій, бліц – конкурсів, ділові ігри, Кейс-стаді, позиційне навчання. Постійно поповнюється банк аудіовізуального супроводу навчального процесу.

Циклова комісія працює над удосконаленням навчального процесу, розвиваючи такі методи як інтерактивний тренінг з розробкою тренінгових карток та спеціальних пам’яток для самостійного набуття студентами необхідних навичок та доведення їх до завершенності і досконалості, знайомимо студентів з новітнім вітчизняним та зарубіжним досвідом в сфері ресторанного обслуговування. Створює оптимальні умови для самостійної роботи студентів.

ЗВІТ роботи циклової комісії за І семестр 2021 р

Звіт роботи циклової комісії за результатами роботи за 2021-2022 н.рік.