Home » Спеціальності

Спеціальності

Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу — це сучасний, з високим рiвнем органiзацiї освітнього процесу державний навчальний заклад, який готує фахiвцiв, орiєнтованих на ринкову економiку України.

Пiдпорядкованiсть — Мiнiстерству освiти i науки України.

Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу запрошує на навчання за спеціальностями:

Соціальна робота
Туризм і рекреація 
Харчові технології
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Підприємництво та торгівля