Home » Соцiальна робота

Соцiальна робота

Спецiальнiсть — Соцiальна робота
Квалiфiкацiя фахового молодшого бакалавра — фахівець з соціальної роботи
Термiн навчання — 2 роки (на базі 11 класів), 3 роки (на базі 9 класів)

Як стати фахівцем із соціальної роботи?

Професія соціального працівника передбачає вміння спілкуватись з людьми, швидко знаходити рішення, надавати консультації. У навчальному процесі важливо отримувати не лише теоретичні знання, а й відвідувати різноманітні тренінги та отримувати практичні навички.

Здобути професію соціального працівника можна у Черкаському  коледжі харчових технологій та бізнесу.

Для отримання професії з кваліфікацією Соціальний працівник обираємо спеціальність «Соціальна робота». 

https://youtube.com/watch?v=ihJHbGT4GkA

Дисципліни циклу нормативної частини

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Основи соціальної педагогіки
 • Загальна психологія
 • Теорія соціальної роботи
 • Методика і технологія соціальної роботи
 • Право соціального забезпечення
 • Цивільне та господарське право
 • Адміністративне та кримінальне право
 • Сімейне право
 • Трудове право
 • Організація і облік соціальних виплат
 • Соціальна робота з сім’ями, дітьми та жінками
 • Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів
 • Гендерний підхід в соціальній роботі
 • Місцеве самоврядування та соціальна робота
 • Основи валеології та медичних знань
 • Документальне забезпечення соціальної роботи

Дисципліни циклу вибіркової частини

 • Психологія та етика ділових відносин
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Організація благодійної діяльності та волонтерства у соціальній роботі
 • Система служб соціальної роботи
 • Медіація та соціальна робота
 • Практикум з організації тренінгової роботи з групами ризику
 • Практикум з соціальної реклами
 • Теорія і практика медіації
 • Соціальна робота у сфері зайнятості
 • Технологія соціального проектування
 • Соціальний аудит та інспектування

Фахівці з соціальної роботи після отримання диплому

за  спеціальністю «Соціальна робота» зможуть працювати у:

 • будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю – на посадах соціальних працівників-аніматорів
 • територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на посадах соціального працівника, завідувача відділень денного перебування, соціальної допомоги вдома, адресної та натуральної грошової допомоги
 • центрах соціальних служб – на посадах спеціалістів соціальної роботи з молоддю, сім’ями та дітьми
 • управліннях соціального захисту населення Департаментів соціальної політики міських рад – на посадах спеціалістів відділів управлінь соціальної допомоги та компенсаційних виплат, соціальних гарантій та персоніфікованого обліку, організаційного забезпечення;
 • службах у справах дітей – на посадах спеціалістів служб у справах дітей
 • управліннях Пенсійного фонду – на посадах спеціалістів відділів
 • центрах зайнятості – на посадах спеціалістів служби зайнятості
 • центрах медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю – на посадах фахівців з соціально-психологічної реабілітації
 • благодійних організаціях – на посадах соціальних працівників, менеджерів з реалізації соціальних проєктів зі створення та розвитку соціального підприємництва, програм профілактики, догляду та підтримки уразливих верств населення
 • громадських організаціях (міських осередках Товариства Червоного Хреста України, реабілітаційних центрах для ветеранів та воїнів АТО тощо)
 • дитячих і молодіжних державних та громадських організаціях Черкащини : молодіжних ресурсних центрах, молодіжних клубах, дитячих патріотичних об’єднаннях, центрах сприяння творчому розвитку молоді, правозахисних центрах тощо

В залежності від напряму роботи та посади,

соціальний працівник може виконувати такі обов’язки:

 • Консультації з приводу допомоги, пільг, соціальної підтримки
 • Проведення тренінгів в рамках різних проєктів
 • Створення соціальної реклами
 • Реалізація соціальних програм
 • Вивчення особливостей сімей, особистостей, різних життєвих ситуацій, у які потрапляють люди
 • Організація роботи соціальних служб на підприємствах
 • Попередження та профілактика негативних явищ у суспільстві
 • Організація роботи з профілактики здорового способу життя, підготовка молоді до подружнього життя, пропагування трудотерапії
 • Виявлення інтересів та потреб окремих людей та залучення до вирішення їх проблем різних організацій, установ
 • Сприяння соціальній адаптації, консультування, соціальна реабілітація, корекція міжособистісних стосунків
 • Надання необхідної допомоги, підтримка, поліпшення житлових умов, допомога у облаштуванні та веденні домашнього господарства