Home » Новини » Про роботу педагогічної ради від 30.06.2022

Про роботу педагогічної ради від 30.06.2022

30 серпня   відбулося чергове засідання педагогічної ради  коледжу, на якому голови циклових  комісій доповіли про компетентнісне використання інноваційних, авторських ідей, знахідок та надбань педагогів Фахового коледжу та їх практичне втілення; підбили підсумки роботи за рік, зазначивши на необхідності виробленню у студентів уміння самостійно навчатися, особливо в складних умовах воєнного часу, поповнювати свої знання; орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації.  Викладачам, з метою підвищення власного рейтингу, спрямовувати методичну та інноваційну діяльність на забезпечення якісного ведення освітнього процесу; запроваджувати нові інтерактивні, передові форми та методи навчання, особливо в умовах дистанційної освіти, шляхом підвищення кваліфікації, самоосвіти, вебінарів тощо, домагатися такого стану, щоб кожна лекція, семінарське чи практичне заняття забезпечували студентам глибокі знання тощо.

Заступник директора з навчальної роботи Вяткіна Т.Г.  підбила  підсумки державної атестації; результати проходження підвищення кваліфікації викладачів, за поданими клопотаннями, наголосивши на необхідності всім викладачам фахового коледжу постійно вдосконалювати викладання дисциплін, передбачених навчальним планом, особливу увагу звернути на дисципліни математичного та природничого циклів, українську мову (за професійним спрямуванням), історію, іноземну мову; підвищувати рівень знань студентів з цих дисциплін тощо.

Заступник директора з виховної роботи Гущина А.В. доповіла про  навчально-патріотичне виховання в закладах освіти відповідно до нової Конституції від 06.06.2022р. наголосивши на необхідності викладачам та класним керівникам взяти до уваги Концепцію національно-патріотичного виховання  при плануванні виховної роботи в групах та під час  реалізації виховної мети на заняттях та  розробити заходи щодо  її реалізації в  коледжі в 2022-2023 н.р. та до 2025 року.

Директорка коледжу Крикуненко Л.О. доповіла про Правила призначення стипендії, порядок формування рейтингу на академічну стипендію, про затвердження стипендіального фонду на перший семестр 2022-2023 н.р.

Підсумовуючи, директорка  побажала всім працівникам, насамперед, мирного неба над головою, душевного спокою та злагоди у родинах.