Home » Новини » Про роботу педагогічної ради

Про роботу педагогічної ради

28 червня відбулося традиційне засідання педагогічної ради коледжу, на
якому було підбито підсумки роботи за 2023-2024 н.р. Голови циклових
комісій проаналізували роботу викладачів, яка була спрямована на
впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього
процесу; розвиток творчих здібностей, активізацію пізнавальної діяльності
студентів через застосування різноманітних форм і методів навчання; роботу
з обдарованими студентами та розширення їхнього кругозору;
індивідуалізацію навчальної діяльності з рахуванням здібностей та
психологічних особливостей студентів; активізацію пізнавальної діяльності
студентів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та дистанційного
навчання; формування соціокультурної компетенції та національної
ідентичності на заняттях загальноосвітніх дисциплін тощо. Викладачі
працювали відповідно до затверджених планів роботи і всі заходи, що були
передбачені індивідуальними планами, виконали.
Заступник директора з навчальної роботи Вяткіна Т.Г. доповіла про
підсумки державної атестації студентів у 2023-2024 н.р., зазначивши, що в
основу діяльності коледжу покладена особистісно орієнтована модель,
студентоцентрований підхід в організації навчання. Її сутнісними ознаками є
навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації, створення умов
для саморозвитку і самоосвіти, осмисленого визначення своїх можливостей,
життєвих цілей, стимулювання прагнення до самореалізації у сфері
професійної діяльності. Особистісно зорієнтована освіта передбачає
налагодження взаємодії викладача та студента на засадах взаєморозуміння та
взаємоповаги, вимагає психологізації навчально-виховного процесу з опорою
на надійну діагностичну основу.
Практичний психолог коледжу доповів про результати вивчення морально-
психологічного клімату в педагогічному колективі і за показниками

проведеного дослідження соціально-психологічний клімат педагогічного
колективу визнано позитивним.
На засіданні педагогічної ради затверджено стипендіальний фонд на
перший семестр 2024-2025 н.р.
Директор  коледжу  привітала колектив із закінченням навчального року,
побажала міцного здоров’я, терпіння та наснаги у цей нелегкий для нашої
держави час.
Віримо у перемогу та Збройні Сили України!