Home » Новини » Про роботу педагогічної ради

Про роботу педагогічної ради

24 квітня  відбулося традиційне засідання педагогічної ради коледжу, на якому розглядались актуальні проблеми сьогодення.

Координатор студентської ради Башей О.О. доповів  про студентське самоврядування та його роль і значення в становленні майбутнього фахівця.

Вихователька гуртожитку Титарчук Н.І. проаналізувала дієвий орган студентського самоврядування – Раду гуртожитку, зазначивши її склад та повноваження.

Завідувачка навчально-виробничою практикою Маринич С.В. доповіла про організацію, результати практичної підготовки та роботи зі стейкхолдерами у коледжі в 2023-2024 навчальному році.

Провідна бібліотекарка коледжу Долгополова Н.В. доповіла про бібліотечно-інформаційне та просвітницьке забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх фахівців, яка зазначила, що фонд бібліотеки є універсальним і нараховує 24485 примірників видань на суму 364562,16грн. До його складу входять наукові, науково-популярні, навчальні, довідкові, інформаційно-бібліографічні, художні видання, а також періодичні та електронні видання. Книжковий фонд – 22406 примірників, з них шкільних підручників – 497 прим., худ. літ. – 4627 прим. Кількість зареєстрованих користувачів – 297, з них студентів – 256, викладачів та інших користувачів – 41.

 На засіданні педагогічної ради  затвердили Правила прийому на навчання до Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2024 році,  розроблених приймальною комісією  коледжу  відповідно до вимог Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 року №277 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України (реєстраційний номер №518/39574 від 28.03.2023 р.) і внесених до Єдиної бази.