Home » Новини » Про роботу педагогічної ради

Про роботу педагогічної ради

30 червня відбулося традиційне засідання педагогічної ради  коледжу, на якому було підбито підсумки роботи за другий семестр 2022-2023 н.р. Голови циклових комісій проаналізували  роботу викладачів, яка була  спрямована на  впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу; розвиток творчих здібностей, активізацію пізнавальної діяльності студентів через застосування різноманітних форм і методів навчання; роботу з обдарованими студентами та розширення їхнього кругозору; індивідуалізацію навчальної діяльності з рахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів; активізацію пізнавальної діяльності студентів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та дистанційного навчання; формування соціокультурної компетенції на заняттях загальноосвітніх дисциплін тощо. Викладачі працювали відповідно до затверджених планів роботи і всі заходи, що були передбачені індивідуальними планами, виконали.

Заступник директора з навчальної роботи Вяткіна Т.Г.  доповіла про підсумки державної атестації студентів у 2022-2023 н.р., зазначивши, що в основу діяльності коледжу покладена особистісно орієнтована модель, студентоцентрований підхід в організації навчання. Її сутнісними ознаками є навчання і виховання особистості на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самоосвіти, осмисленого визначення своїх можливостей, життєвих цілей, стимулювання прагнення до самореалізації у сфері професійної діяльності. Особистісно зорієнтована освіта передбачає налагодження взаємодії викладача та студента на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги, вимагає психологізації навчально-виховного процесу з опорою на надійну діагностичну основу.

На засіданні педагогічної ради  затверджено стипендіальний фонд  на перший семестр 2023-2024 н.р.; курси підвищення кваліфікації викладачам коледжу.

Директорка  привітала колектив із закінченням навчального року, побажала міцного здоров’я, терпіння та наснаги у цей нелегкий для нашої держави час.

Віримо у перемогу та Збройні Сили України!