Home » Новини » Про роботу педагогічної ради

Про роботу педагогічної ради

21 грудня  відбулося традиційне засідання педагогічної ради  коледжу, на якому було підбито підсумки роботи за перший семестр 2022-2023 н.р. Голови циклових комісій проаналізували  роботу викладачів, яка була  спрямована на  впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу; розвиток творчих здібностей, активізацію пізнавальної діяльності студентів через застосування різноманітних форм і методів навчання; роботу з обдарованими студентами та розширення їхнього кругозору; індивідуалізацію навчальної діяльності з рахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів; активізацію пізнавальної діяльності студентів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та дистанційного навчання; удосконалення знань та вмінь студентів з української мови, літератури, історії, математики, фізики, біології, хімії, іноземної мови, географії відповідно до вимог ДПА у формі ЗНО;  формування соціокультурної компетенції на заняттях загальноосвітніх дисциплін тощо. Викладачі працювали відповідно до затверджених планів роботи і всі заходи, що були передбачені індивідуальними планами, виконали.

Викладачка дисциплін математичного циклу Іващенко Я.С. доповіла про сучасні методики навчання при викладанні  дисциплін математичного циклу, охарактеризувавши приклади математичних вебресурсів різного рівня для вдосконалення практичних навичок та вмінь здобувачів освіти; окремих програмних засобів, які орієнтовані на вивчення окремих тем із математики тощо.

Викладачка соціально-гуманітарних дисциплін Відьменко М.О. доповіла  про ефективність застосування передового педагогічного досвіду в роботі з молодими викладачами, зазначивши, що  такий підхід – шлях до професійної майстерності. До цього спонукає нова парадигма освіти в державі, яка передбачає створення атмосфери пошуку, оновлення форм і методів роботи з студентами. Семінар молодого викладача є однією з ефективних форм роботи з підвищення кваліфікації молодих викладачів, формою поширення і впровадження передового педагогічного досвіду, а також формування і удосконалення його.

На засіданні педагогічної ради  затверджено стипендіальний фонд  на другий семестр 2022-2023 н.р.; курси підвищення кваліфікації викладачам коледжу.

Виконуюча обов’язки директора коледжу побажала здоров’я, МИРУ, терпіння і Божого благословіння!!!