Home » Новини » Презентація освітньо – професійної програми  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Презентація освітньо – професійної програми  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

11.04.2023 р. в Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу відбулася презентація освітньо – професійної програми  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовки фахового молодшого бакалавра, метою якої є формування особистості фахівця, здатного розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Викладачами циклової комісії були презентовані вибіркові дисципліни за вибором студентів:

  1. Основи мерчандайзингу.
  2. Сенсорний аналіз.
  3. Товарознавство квітів.
  4. Бізнес-діагностика підприємства.
  5. Управління кар’єрою в підприємницькій діяльності.
  6. Електронна комерція.
  7. Торговельна реклама.
  8. Бренд-менеджмент.

Студенти ознайомились з метою, завданнями навчальних дисциплін та їх структурою. Кожен студент має вільний доступ до вибору дисципліни.

ДисциплінаАнотаціяПрезентація
Бренд-менеджментАнотація.docx .Презентація.pptx
Електронна комерціяАнотація.docxПрезентація.pptx
Бiзнес-дiагностика пiдприємстваАнотація.docxПрезентація.pptx
Основи мерчандайзингуАнотація.docxПрезентація.pptx
Сенсорний аналізАнотація.docxПрезентація.pptx
Товарознавство квітівАнотація.docxПрезентація.pptx
Торговельна рекламаАнотація.docxПрезентація.pptx
Управління кар’єрою в підприємницькій діяльності .Анотація.docxПрезентація.pptx