Home » ПОЛОЖЕННЯ КОЛЕДЖУ

ПОЛОЖЕННЯ КОЛЕДЖУ

ПРОЄКТ Положення про організацію освітнього процесу
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Положення про адміністративну раду ЧФКХТБ
Положення про атестацію здобувачів фахової передвищої освіти в ЧФКХТБ
Положення про вивчення та поширення педагогічного досвіду діяльності викладача ЧФКХТБ
Положення про організацію дистанційного та змішаного навчання у ЧФКХТБ
Положення про переведення студентів на вакантні місця регіонального замовлення ЧФКХТБ
Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЧФКХТБ
Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та зміни до освітньо-професійних програм у ЧФКХТБ
Положення про рейтингове оцінювання педагогічних працівників у ЧФКХТБ
Положення про систему оцінювання рівня навчальних досягнень студентів
Положення про циклову комісію ЧФКХТБ
Положення про тижні циклових комісій
Положення про уповноважену особу (осіб)
Положення про педагогічну раду
Положення про організацію проведення відкритих занять ФК
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін самостійного вибору студента
Положення про навчальні кабінети
Положення про методичну раду
Положення про методичну роботу ФК
Положення про методичний кабінет
Положення про класного керівника
Положення про журнал навчальних занять ФК
Положення про бібліотеку
Положення про академічну доброчесність в ЧФКХТБ