Home » Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спецiальнiсть — Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Квалiфiкацiя фахового молодшого бакалавра — товарознавець-комерсант
Термiн навчання — 2 роки (на базі 11 класів), 3 роки (на базі 9 класів)

https://youtube.com/watch?v=Icatzl502ZE

Надаються глибокі теоретичні та практичні знання з дисциплін циклу нормативної частини:

 • іноземна мова за професійним прямуванням
 • комерційна діяльність
 • основи маркетингу
 • основи менеджменту
 • товарознавство
 • торгівельне підприємництво
 • біржова діяльність та інших навчальних дисциплін
 • основи правознавства
 • інформатика та комп’ютерна техніка
 • організація та технологія торговельних процесів
 • обладнання підприємств торгівлі

Надаються глибокі теоретичні та практичні знання з дисциплін циклу вибіркової частини:

 • психологія та етика ділових відносин
 • бухгалтерський облік
 • основи мерчандайзенгу
 • електронна комерція
 • торгівельна реклама
 • логістика
 • економіка торгівлі
 • квітково — декоративна продукція
 • тара і упаковка
 • зовснішньо-економічна діяльність
 • світовий ринок товарів та послуг
 • комунікаційна діяльність та основи брендингу

Товарознавець-комерсант може працювати:

 • керівниками підприємств різних форм власності
 • товарознавцем
 • торговим агентом
 • комівояжером
 • заступником завідуючого секцією
 • менеджером з продажу
 • менеджером з Інтернет — продажу
 • маркетологом
 • брокером
 • агентом з торгівлі нерухомістю
 • біржовим агентом
 • агентом-експедитором
 • експертом з контролю якості в органах експертизи товарів
 • експертом з митного контролю у державних органах та органах маркетингової служби
 • митним брокером
 • менеджером
 • управляючим підприємства
 • логістом
 • супервайзером
 • експертами по контролю якості в органах експертизи товарів