Home » Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби

Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби

Конституція України

Загальна декларація прав людини

Конвенція ООН про права дитини

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України «Про фахову передвищу освіту»

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Етичний кодекс психолога

Державна цільова соціальна програма «Молодь України на 2021-2025 роки

Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року

Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки

Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?»

Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №509 «Про затвердження Положення «Про психологічну службу системи освіти України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 № 691 «Про затвердження Положення «Про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти»

Лист МОНУ від 04.07.2012 №1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОНУ від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Лист МОНУ від 14.08.2020 N 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидію булінгу (цькуванню)»

Лист МОНУ від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»

Лист МОНУ від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

Лист МОНУ від 13.05.2022 №1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні»

Лист МОНУ від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»

Лист МОНУ від 04.04.2022 №1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»

Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позиції Збройних сил України»

Лист МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України»

Лист МОНУ від 21.08.2023 №1/12492-23  «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 н.р.»

Оперативна дорожня карта «Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни»

Оперативний план Міністерства освіти і науки України на 2023 рік