Home » Новини » Науково-практична конференція, присвячена 60-літньому ювілею закладу.

Науково-практична конференція, присвячена 60-літньому ювілею закладу.

5 жовтня 2023 року в Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу відбулася науково-практична конференція «Інноваційний розвиток фахової передвищої освіти: освітні технології, практика, досвід», присвячена знаменній даті – 60-річному ювілею закладу.

Зі словами привітання, важливості та своєчасності проведення такої дискусії звернулася до учасників конференції директор колежу Людмила Крикуненко та зазначила, що реалізація завдань інноваційного розвитку освіти забезпечується створенням спеціального механізму взаємодії інноваційних процесів з національними освітніми традиціями й врахуванням освітніх тенденцій розвитку національної та світової педагогічної теорії і практики.

Основними меседжами конференції стали обговорення учасниками питань щодо забезпечення якісної фахової передвищої освіти в умовах застосування он-лайн технологій з відповідними методичними підходами за умови впровадження змішаного навчання, популяризація педагогічних здобутків та кращого педагогічного досвіду надання освітніх послуг, окреслення проблемних питань дистанційного навчання в умовах глобальних змін, формування якісних професійних компетенцій здобувачів фахової передвищої освіти, їх національної та патріотичної ідентичності, визначення ролі науки та інновацій в системі управління якістю освіти.

Учасники конференції акцентували увагу в своїх доповідях на таких важливих питаннях як: «Сучасні виклики та перспективи формування якісної фахової передвищої освіти» (доп. Вяткіна Т.Г.), «Формування у студентів історичної пам’яті як основи самоідентифікації українців на заняттях з української літератури» (доп.Гущина А.В.), «Формування національно свідомої особистості засобами національно-патріотичного виховання у сучасних умовах» (доп.Козиряцька Н.А.), «Використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу студентів» (доп. Ананьєва І.А.), «Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки фахівців з туризму» (доп. Тищенко О.Л.), «Організація педагогічної взаємодії в освітньому процесі» (доп. Посипайко Т.В.), «Проблеми активності здобувачів освіти під час організації освітнього процесу підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності «Харчові технології» та ін.

Окрім цього жваві обговорення та дискусії відбулися в роботі секцій за напрямами: «Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання», «Якість та ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі», «Особливості формування навчально-методичного контенту засобами сучасних освітніх технологій», «Професійне самовдосконалення педагогічного працівника в умовах сьогодення», «Практичне навчання – запорука успіху в підготовці фахових молодших бакалаврів», «Стратегічні завдання національно- патріотичного виховання студентської молоді в освітньому процесі».

В результаті обговорення низки питань, учасники конференції прийняли спільну резолюцію, в якій визначено подальші напрями роботи педагогічних працівників, закцентовано увагу на особливостях та актуальних питаннях щодо підвищення якості та активного застосування інновацій в освітньому процесі коледжу.