Home » Новини » Інформація

Інформація

про підготовку та проведення об’єктового тренування керівного і особового.

органів управління, сил і засобів цивільного захисту ЧФКХТБ

       Відповідно до наказу МОН України  від 21.11. 2016 № 1400 ««Про Положення, що визначає мету, завдання і організацію управління, склад органів управління,сил і засобів цивільного захисту, порядок їх взаємодії у сфері функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», наказу директора  № 7 від 28.05.2023р. «Про підготовку та проведення об’єктового тренування», об’єктового плану реагування на надзвичайні ситуації, у травні 2023 року проведено об’єктове тренування керівного і особового складу органів управління, сил і засобів цивільного захисту закладу.

         До участі у підготовці і проведенні тренувань були запрошені представники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області.

  Мета тренувань:

  – перевірка стану готовності до дій за призначенням  керівного та особового складу органів управління, сил і засобів цивільного захисту закладу у разі загрози або виникнення НС (пожежі, терористичного  акту та його проявів);

    Під час об’єктового тренування було відпрацьовано дії  керівного і особового складу органів управління, сил і засобів цивільного захисту (далі – ЦЗ) закладу по Ввідним «Виявлено невідомий предмет», «Пожежа», « Евакуацію учасників освітнього процесу в безпечне місце».

    Об’єктове тренування завершено без небажаних наслідків.

           Оцінку з організації підготовки та проведення  об’єктового тренування, дій керівного і особового складу органів управління і сил ЦЗ закладу,  дали представники  Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Черкаської області.

           Оцінка «готові до дій за призначенням»