Home » Новини » Екскурсовод – професія як мистецтво!

Екскурсовод – професія як мистецтво!

Кожна вдало вивчена теорія повинна увінчуватись практикою. В рамках вивчення навчальної дисципліни «Екскурсійна діяльність» в якості підсумкового контролю для здобувачів освіти за спеціальністю «Туризм» передбачено захист екскурсії безпосередньо на маршруті.
Для проведення пробної екскурсії студенти готувалися протягом всього семестру. Спочатку на основі досліджень пропозицій екскурсій була обрана тема майбутньої екскурсії – «Знайомтесь – наші Черкаси», відібраний і вивчений широкий масив інформаційних джерел, визначені об’єкти та маршрут екскурсії, розподілені виконавці кожної з підтем і почалася індивідуальна робота в малих групах. Студенти складали картки об’єктів, заповнювали технологічну карту екскурсії опановували методичні і технічні прийоми ведення екскурсії, складали індивідуальні тексти екскурсоводів і ось нарешті настав час показати набуту майстерність.
Надзвичайно цікаво спостерігати, як з кожною хвилиною екскурсії у майбутніх фахівців з туризму збільшується впевненість у своїх силах, розкривається внутрішній потенціал завдяки здібностям та вмінням, отриманим протягом теоретичного навчання. Після екскурсій у всіх студентів залишаються лише приємні враження та позитивні емоції, ще більше розкривається мотивація щодо правильного вибору фаху!