Home » Новини » БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

4 червня викладачі коледжу Горобець В.В., Голуб О.А., Драгоман О.А. провели бінарне відкрите заняття з дисциплін «Організація обслуговування та сервісу в закладах ресторанного господарства» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» в групі ХТфб-8-09-22 на тему «Організація обслуговування в ресторанах». З метою візуалізації процесу обслуговування заняття проходило в закладі ресторанного господарства міста Черкаси.

Однією з вимог до випускників спеціальності 181 Харчові технології є вміння кваліфіковано та якісно здійснювати обслуговування  в ресторанах вітчизняних споживачів та іноземних туристів. Тому для майбутніх технологів так важливо не просто вчити англійську мову, але й уміти застосовувати її для рішення професійних задач у закладах ресторанного господарства.

У процесі підготовки бінарного заняття викладачі організували студентів для проведення самостійної творчої роботи за обраними темами, що дало можливість учасникам максимально проявити свої здібності, творчість, креативність, вміння вести діалог українською та англійською мовами, навчитися  узагальнювати інформацію та робити висновки.

Проведення таких нестандартних занять посилює мотивацію студентів до навчання, підвищує продуктивність та активність самостійної роботи, розширяє межі творчої діяльності, вчить застосовувати теоретичні знання у практичній професійній діяльності, стимулює прагнення професійного росту та самовдосконалення як здобувачів освіти, так і викладачів.