Home » Довідка про коледж

Довідка про коледж

Про коледж

Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу було засновано згідно з наказом Міністерства торгівлі Української РСР від 27 липня 1963 року № 264  «Про організацію Горлівського, Тернопільського, Черкаського технікумів радянської торгівлі, Одеського та Симферопольського технікумів громадського харчування» як технікум радянської торгівлі.

Відповідно до наказу Міністерства торгівлі Української РСР
від 19 вересня 1991 року № 91 «Про перейменування технікумів Міністерства торгівлі України» технікум перейменовано у Черкаський комерційний технікум.

Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 18 січня 1993 року № 15 «Про передачу навчальних закладів Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі до системи Міносвіти України» та на виконання  постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1992 року № 719 Черкаський комерційний технікум передано до сфери управління Міністерства освіти України.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2020 року № 34 «Про перейменування Черкаського комерційного технікуму»  заклад перейменовано у Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу.

За 59 років тут пiдготовлено більше 20 тисяч фахiвцiв. Багато з них стали керiвниками пiдприємств та органiзацiй.

Сьогоднi коледж готує спецiалiстiв 5-х профiлiв: технологiв, фінансістів, підприємців, соцiальних працiвникiв, фахівців з туристичного обслуговування.

1

Коледж є учасником презентаційного альманаху «Діловий імідж України. Економічний та інтелектуальний потенціал держави». У 2005 році коледж нагороджений срібним знаком за досягнення високих успіхів у професійній діяльності, створення гідного міжнародного іміджу України та сприянні її інтеграції в європейський і світовий економічний простір.

3
2

       У 2009 році коледж був нагороджений дипломом «За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України».

 Підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) здійснюють 36 викладачів та один майстер виробничого навчання, в тому числі 4 викладача за сумісництвом. З них 1 – доктор наук, 2 – кандидати наук, 5 – викладачів-методистів, 4 – старших викладачів, 15 викладачів має вищу категорію

       У Законі України «Про освіту» зазначено, що освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Дорога в майбутнє завжди лежить через сьогодення із минулого, тому саме музеї і займають важливе місце у справі виховання підростаючого покоління. Молоді люди повинні пам’ятати і ставитися із повагою до тих людей, що творили історію «Alma mater», створили умови для навчання, праці та проведення дозвілля.

Історія коледжу

Черкаси – головне місто області, її адміністративний, промисловий і культурний центр з населенням близько 295 тисяч чоловік, знаходиться на правому, мальовничому березі Дніпра, у верхній частині Кременчуцького водосховища, найбільшого на всьому дніпровському водному каскаді.
Засновані в кінці XIII століття як оборонний форпост, Черкаси швидко набули статусу військового містечка. З XV століття місто — центр Черкаського староства Великого князівства Литовського. Тут на берегах Дніпра, формувалося козацтво відбувалися значні історичні події, велася боротьба за незалежність України. Черкаський замок, побудований в середині XVI століття, значно зміцнив староста Остафій Дашкевич. Черкаські вулиці і площі пам’ятають видатного гетьмана України Богдана Хмельницького.
21

Місто – пам’ятник, місто – музей, яке потопає в зелені парків і скверів.

Тут, в районі вокзалу  затишно розташувався Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу – широковідомий навчальний заклад в області та за її межами.

Свою історію Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу веде з 1963 року, коли наказом Міністерства торгівлі УРСР було засновано Черкаський технікум радянської торгівлі для підготовки фахівців із спеціальностей: «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», «Технологія приготування їжі». Перший прийом – 90 учнів на базі неповної середньої школи.

1965 рік. Відкриття спеціальності «Бухгалтерський облік у торгівлі» на базі неповної середньої школи.

1967 рік. Перший випуск спеціалістів торгівлі.

1972 рік. Закінчено будівництво гуртожитку.

1976 рік. Прийом до технікуму проводиться на базі повної середньої школи з усіх спеціальностей.

1977 рік. Вводиться в експлуатацію добудова навчального корпусу. Технікуму присвоєно почесне звання «Технікум високої культури і зразкового громадського порядку».

1978 рік. Нагородження Перехідним Червоним прапором.

1983 рік. Зміцнення матеріально-технічної бази, впровадження нових прогресивних форм і методів навчання.

1984 рік. Переможець конкурсу на кращий гуртожиток Міністерства торгівлі України.

1991 рік. Наказ Міністерства торгівлі України про перейменування в «Черкаський комерційний технікум».

1992 рік. Постанова Кабінету Міністрів України про підпорядкування технікуму Міністерству освіти і науки України.

1993 рік. Перехід на викладання всіх дисциплін українською мовою.

1997 рік. Рішенням Державної акредитаційної комісії технікум акредитовано за статусом вищого Державного закладу освіти першого рівня.

1999 рік. Суцільна комп’ютеризація навчально-виховного процесу. підготовка молодших спеціалістів із спеціальності «Соціальна робота».

2000 рік. Підготовка молодших спеціалістів із спеціальності «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах».

2001 рік. Проведена державна акредитація спеціальностей: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік», «Технологія харчування», «Соціальна робота». Перший випуск спеціальності «Соціальна робота».

2002 рік. Проведена державна акредитація спеціальності «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах» і перший випуск з цієї спеціальності.

2003 рік. 40-річчя технікуму.

2005 рік. Нагородження срібним знаком за досягнення високих успіхів у професійній діяльності, створення гідного міжнародного іміджу України та сприянні її інтеграції в європейський і світовий економічний простір.

2008 рік. Внесення технікуму до Державного реєстру вищих навчальних закладів України. Розпочато прийом до технікуму на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік».

2009 рік. Нагородження дипломом «За вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України».

2010 рік. Розпочато прийом до технікуму на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю «Виробництво харчової продукції».

2011 рік. Розпочато прийом до технікуму на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю «Соціальна робота».

2013 рік. 50-річчя технікуму.

2020 рік – заклад отримав статус закладу фахової передвищої освіти.

2020 рік — Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2020 року № 34 «Про перейменування Черкаського комерційного технікуму»  у Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу.

2020 рік – здійснено перший прийом студентів для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

Першим директором коледжу був Васильєв Микола Іванович – ветеран праці, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, викладач предметів «Суспільствознавство», «Історія» (1963-1974).       З 1975 року коледжем керувала Кожанова Галина Євгенівна – ветеран праці, викладач предмету «Управлення торгівлею і АСУ» (1975-1982). 24 роки директором працювала Ткач Віра Владиславівна – заслужений працівник народної освіти України, ветеран праці, викладач вищої категорії навчальної дисципліни «Технологія приготування їжі» (1983-2007). З 02.02.2007 р. коледж очолював В’язовік Володимир Вікторович – викладач вищої категорії, викладач-методист, до 06.10.2018р. З 06.11.2018р. коледж очолює Крикуненко Людмила Олександрівна — викладач вищої категорії, викладач — методист.

Робочою групою, створеною на базі коледжу, під керівництвом директора В’язовіка В.В. було розроблено галузевий стандарт вищої освіти спеціальності 5.13010101 Соціальна робота для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Найціннішим у коледжі є його педагогічний колектив, який швидко адаптувався до ринкових змін у сфері економіки. У складі педагогічних працівників значна кількість викладачів, які у свій час закінчили коледж, продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та повернулись викладати до свого рідного коледжу. Всі викладачі коледжу – справжні професіонали своєї справи, творчі особистості, що активно впроваджують в освітній процес новітні інформаційні технології, глибоко вивчають передовий педагогічний досвід і використовують його у своїй професійній діяльності.

Поважний досвід сивочолих ветеранів, які творили історію коледжу разом з креативністю та комунікабельністю молодих викладачів створює  сучасного випускника Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу – гаранта високого професіоналізму, конкурентної спроможності на ринку праці як в нашій країні, так і за її межами.

Музей історії коледжу

У нашому навчальному закладі є окреме місце, де плин часу ніби уповільнюється… Тут завжди – особлива тиша, яку порушують лише галасливі студенти-новачки або інші відвідувачі, що приходять сюди групами й поодинці… Тут перетинаються історія й сьогодення, спогади й сучасність, минуле й майбутнє… Це — музей історії навчального закладу. Тут панує її величність Пам’ять… Пам’ять про тих, хто стояв біля самих витоків , про всіх, хто день за днем, рік за роком крокував і крокує освітянською нивою.

У 2003 році з нагоди 40-річчя Черкаського комерційного технікуму з ініціативи директора Ткач В.В. було розпочато створення музею. Його створення було результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, пошуково-дослідної, збиральницької, фондової, експозиційної роботи, до якої були залучені викладачі,  ветерани та випускники технікуму  під керівництвом одного з перших викладачів технікуму, ветерана праці Далійчук Світлани Федорівни.

З метою залучення молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, виховання в студенів почуття професіоналізму, формування активної громадської позиції, патріотизму, небайдужості до власного історичного минулого та минулого  навчального закладу  у приміщенні  студентського гуртожитку було створено музейний куточок, а  вже напередодні ювілею у 2003 році відбулося урочисте відкриття музею. Першими його відвідувачами були гості свята: працівники-ветерани, які перебувають на заслуженому відпочинку, представники міської та обласної адміністрації, управління освіти та науки, випускники минулих років.

Вже впродовж 17 років продовжує працювати і гостинно приймати відвідувачів наш музей. Традиційним стало відвідування музею нашими першокурсниками, які ознайомлюються з історією розвитку коледжу та його сьогоденням. Екскурсії в музеї організовують і проводять студенти – екскурсоводи, які навчаються за спеціальністю  Туризм.

Експозиції музею складаються з окремих сторінок, у кожній  з яких висвітлюється певна грань нашої історії, певний крок на шляху постійного пошуку, розвитку, звершень, реформувань, перетворень і змін.

Розпочинається екскурсія  у музеї з розповіді про експозицію «Кадровий потенціал», у якій розкриваються етапи створення та становлення коледжу. Тут можна побачити світлини директорів та викладачів, які в різні роки працювали і працюють нині  над розвитком і процвітанням нашого навчального закладу. Із унікальних світлин дивляться на нас крізь роки  молоді, сповнені мрій, зосереджені й уважні перші випускники й викладачі нашої Alma-mater, коли очолював колектив технікуму радянської торгівлі директор Васильєв М.І.

Далі знаходиться експозиція, що розповідає про матеріально-технічну базу коледжу, з часу його утворення і до наших днів. Відвідувачі знайомляться з тим, як відбувалося становлення й розвиток  коледжу та гуртожитку, як облаштовувались аудиторії та наскільки змінився коледж за останнє десятиліття, ставши сучасним і потужним навчальним закладом.

У наступних двох експозиціях: «Навчальна робота» та «Методична робота» можна ознайомитись з  клопіткою працею педагогічного колективу закладу  щодо розвитку  навчально-методичного забезпечення, навчальної та гурткової роботи, участі студентів коледжу у різноманітних конкурсах та Днях науки, а також з історією виникнення кожної спеціальності  у коледжі.

Не менш цікавою є розповідь про практичне навчання. У цій експозиції можна ознайомитися з  участю наших студентів спеціальності «Харчові технологіїї» у конкурсах професійної майстерності, студентів спеціальності «Соціальна робота» у волонтерських заходах та проходження практики студентами на підприємствах нашого міста.

Експозиція «Виховна, спортивно-масова робота» знайомить відвідувачів музею із життям нашого коледжу у позанавчальний час. Можна побачити фотоматеріали як з традиційних заходів: «День здоров’я», «Вечорниці», «Містер  та Міс ЧКТ»,  так і ознайомитись із спортивними перемогами та досягненнями студентів коледжу.

«Соціальна інфраструктура» є однією з основних експозицій в музеї, у ній відображено зміни протягом багатьох років у студентській їдальні, бібліотеці, тренажерній залі, медпункті та ін.. Тобто, все те, що допомагає створювати комфортні умови для навчання та проживання студентів у студентському гуртожитку.

Надзвичайно цікавою для всіх відвідувачів музею є експозиція  «Ними пишається коледж», яка подає інформацію про випускників нашого коледжу, які працюють не лише в рідній Черкащині та Україні, але й  у різних куточках світу, які  побудували успішну кар’єру, створили власний бізнес, стали визнаними професіоналами.

Експозиція «Сьогодення коледжу» розповідає про сучасне життя  нашого закладу.  Можна ознайомитися із нормативними документами, якими керується наш навчальний заклад, з перспективами розвитку та зі складом циклових комісій, які працюють на сьогодні  у коледжі.

Сподіваємося, що музей історії Черкаського фахового коледжу харчових технологій та бізнесу буде жити й поповнюватися новими сторінками, які розповідатимуть про нові перемоги й здобутки навчального закладу. Це величезна праця! Плідна й кропітка, конче необхідна праця!…Експозиція «живе й дихає», тому що зроблена з душею…А все, що робиться від серця і душі – живе довгі-довгі роки!

Якщо у вас виникло бажання дізнатися більше, Ви готові долучитися до збору спогадів викладачів і випускників, до вивчення архівних документів і проведення екскурсій, завітайте до  музею історії коледжу. Озирніться навколо, придивіться уважно, відчуйте незвичайну ауру цього приміщення й долучайтеся до захоплюючої справи! Висловлюйте свої враження, зауваження, пропозиції, діліться спогадами й фотографіями! Переконані, що ваші відгуки стануть поштовхом для подальшої плідної роботи. Адже, щоб повністю відтворити літопис навчального закладу, повернути всі імена, згадати всі події,  треба ще багато й багато працювати. Тож запрошуємо до співпраці!

Якщо Ви маєте цікаву інформацію, архівні документи, фотоматеріали, світлини, нариси, маєте певні трудові досягнення після закінчення коледжу, ми будемо раді розмістити їх у музеї.

Надсилайте матеріали на адресу технікуму (вул. Смілянська, 84, м.Черкаси, 18008), або на електронну пошту (e-mail).

Ласкаво запрошуємо до нашого музею! Завжди раді Вас бачити у Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу!