Home » Новини » Заняття на виробництві

Заняття на виробництві

Навчальні екскурсії – одна з форм організації освітнього процесу. Метою такої навчальної діяльності є спостереження реальних процесів виробництва, набуття нових знань та поглиблення раніше набутих.

9 лютого 2023 року викладач Черкаського ФКХТБ  Горобець В.В. відповідно до навчального плану провела заняття в закладі ресторанного господарства м. Черкаси. Тема заняття: «Види попереднього сервування в залежності від характеру обслуговування».

Студенти групи ХТфб-7-11-21 мали можливість ознайомиться з підготовкою зали до обслуговування та процесом обслуговування споживачів в реальних умовах діючого виробництва пивної ресторації КОВБАСОФФ.

Викладач продемонструвала правила сервування, а також акцентувала увагу на поширених помилках офіціантів. Студенти проявили зацікавленість, активно працювали під час демонстрації процесу сервування.

Такі заняття збагачують здобувачів освіти спеціальності «Харчові технології» знаннями з організації обслуговування та виробництва, особливості діяльності закладів ресторанного господарства, процесів обслуговування в залежності від типу та класу закладу. Під час занять на виробництві  у студентів-технологів найбільш повно реалізуються дидактичні принципи єдності конкретного та абстрактного,  зв’язку теорії із практикою, навчання з життям.