Home » Новини » Про роботу педагогічної ради 27 жовтня

Про роботу педагогічної ради 27 жовтня

27 жовтня відбулося традиційне засідання педагогічної ради  коледжу, на якому розглянуто актуальні проблеми сьогодення.  Від того, яких фахівців готує навчальний заклад, сьогодні залежить потенціал нації. Саме тому освіта має стати одним із джерел підтримки нашої держави. Перед професійною освітою багато завдань, але найголовніше – виховувати гідних громадян, всебічно розвинених особистостей з широким світоглядом, високим рівнем інтелекту, здатних адаптуватися до вимог сучасного життя, висококваліфікованих фахівців, які могли б втілювати новітні перетворення у виробництво.

Викладачка загальноосвітніх дисциплін Назаренко І.Л. доповіла про діяльність класного керівника щодо випробування творчого потенціалу кожного студента у позанавчальній діяльності, ефективність та результативність таких дій, зазначивши, що лише творча особистість, спроможна створювати, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань вищої освіти.

 Викладачка технологічних дисциплін Горобець В.В. доповіла про методику застосування віртуальних лабораторних робіт при підготовці технологів з харчування, зазначивши, що віртуальна лабораторія – це віртуальне освітнє середовище, яке дозволяє моделювати умови реального світу в комп’ютерному середовищі і допомагає в оволодінні новими знаннями та вміннями; проаналізувала переваги та недоліки віртуального способу проведення.

 Викладачка соціально-гуманітарних дисциплін Посипайко Т.В. доповіла  про застосування інтегрованих технологій як засобу ефективного навчання студентів в період воєнного стану, зазначивши спільне та відмінне  між інтегрованим та традиційним заняттям.

Зумовлені війною випробування, які успішно долає наша коледжанська родина, змушують переосмислити роль і можливості членів колективу. Попереду в нас ще багато випробувань, але наша спільна віра в перемогу, професіоналізм та командний дух дають нам можливість гідно їх подолати!