Home » Новини » ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПП ТУРИЗМ ТА ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПП ТУРИЗМ ТА ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Витяг з протоколу про Презентацію вибіркових дисциплін спеціальності Туризм і рекреація – 2024

Вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які пропонуються закладом освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних вимог особи для власного особистісного та професійного розвитку, потреб суспільства та держави, ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних особливостей тощо. Кожен здобувач освіти має право персонально обрати вибіркові дисципліни з переліку вибіркових дисциплін та створити власну індивідуальну освітню траєкторію.
Відповідно до Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти для створення індивідуальної освітньої траєкторії в Черкаському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу здобувачам освіти надається право вільного вибору освітніх компонентів на наступний навчальний семестр.
25 березня для здобувачів освіти І-ІІІ курсів ОПП Туризм та Туризм і рекреація відбулась презентація дисциплін вільного вибору.
Викладачі циклових комісій ознайомили здобувачів із метою, завданнями, програмними результатами та компетентностями, які вони здобудуть після вивчення дисциплін. З каталогом та детальним описом вибіркових дисциплін можна ознайомитися на сайті коледжу. Перед студентами постало питання визначення освітнього вектору за вибірковими компонентами, яка визначає і допомагає їм у формуванні окремих фахових вмінь та навичок Soft skills.
Сподіваємось, здобувачі освіти зроблять правильний вибір і здобудуть знання, необхідні їм у майбутньому!