Home » Новини » Практичні заняття в навчально-виробничій лабораторії «Готель»

Практичні заняття в навчально-виробничій лабораторії «Готель»

Важливу роль при підготовці фахівців у галузі туризму відіграють заняття в умовах реальної дійсності – сформованого професійного середовища. У рамках вивчення навчальної дисципліни «Організація готельного обслуговування» для студентів спеціальності «Туризм» проводяться практичні заняття у навчально-виробничій лабораторії «Готель».  

Здобувачі освіти мають можливість закріпити свої теоретичні знання, ознайомитися з матеріально-технічною базою готельних приміщень; довідатися про всі деталі основних технологічних циклів: бронювання, реєстрації, прибирання номерів, надання основних та додаткових послуг; дізнатися про основні функції підрозділів готелю тощо. В процесі практичних занять відбувається відпрацювання зі студентами умінь і навичок з приймання та обслуговування споживачів готельних послуг на робочих місцях покоївки, адміністратора готелю та вирішення типових і нетипових виробничих ситуацій. Таким чином, моделювання ситуацій дозволить студентам у майбутньому швидко адаптуватися до конкретних умов праці.