Home » Новини » Культура спілкування молоді

Культура спілкування молоді

16 листопада Україна, як і увесь світ, відзначає Міжнародний день толерантності. Толерантність передбачає терпимість, готовність до співробітництва й компромісу, товариськість і дружелюбність. Вона свідчить про належність до кола людей із сучасними поглядами на життя та міжособистісні стосунки.

Відповідно до реалізації плану морального виховання та з метою розвинути у студентів навички спілкування з іншими людьми, взаємодії на основі співрозуміння та доброзичливості працівники бібліотеки коледжу 15 листопада провели тренінг «Культура спілкування молоді».

Студенти груп ХТфб-6, ХТфб-9 та ПТфб-3 ознайомилися з поняттям толерантності та нетерпимості, на основі різноманітних ситуацій вчилися виявляти толерантність до думок, поглядів та поведінки інших людей.

Отож, бути толерантним – це перш за все здатність почути і зрозуміти іншу людину.

Толерантність -це те, що стосується кожного! Будьмо толерантними!